Quý Khách không có sản phẩm nào trong giỏ hàng
Bảng giá các sản phẩm
nệm và gối kymdan
Từ 11 tháng 07, 2018 đến 19 tháng 08, 2018
Nệm KYMDAN Deluxe
Đơn vị tính: USD/Sản phẩm
Độ dày nệm (Rộng x dài x dày) Giá Niêm Yết
(USD/Sản phẩm)
Giá Giảm 10% khi mua nệm dưới 10,000 USD
(USD/Sản phẩm)
Giá Giảm 15% khi mua nệm từ 10,000 USD trở lên
(USD/Sản phẩm)
Độ cứng cấp độ 1: STANDARD HARD (SDH)
Twin (38x75x4 inches) 2,547 2,292 2,165
Twin XL (38x80x4 inches) 2,631 2,368 2,236
Full (53x75x4 inches) 3,084 2,776 2,621
Queen (60x80x4 inches) 3,382 3,044 2,875
King (76x80x4 inches) 4,129 3,716 3,510
California king (72x84x4 inches) 4,068 3,661 3,458
Độ cứng cấp độ 2: SPECIAL HARD (SH)
Twin (38x75x4 inches) 2,801 2,521 2,381
Twin XL (38x80x4 inches) 2,894 2,605 2,460
Full (53x75x4 inches) 3,392 3,053 2,883
Queen (60x80x4 inches) 3,721 3,349 3,163
King (76x80x4 inches) 4,542 4,088 3,861
California king (72x84x4 inches) 4,475 4,028 3,804
Độ cứng cấp độ 3: SUPER HARD (SSH)
Twin (38x75x4 inches) 2,801 2,521 2,381
Twin XL (38x80x4 inches) 2,894 2,605 2,460
Full (53x75x4 inches) 3,392 3,053 2,883
Queen (60x80x4 inches) 3,721 3,349 3,163
King (76x80x4 inches) 4,542 4,088 3,861
California king (72x84x4 inches) 4,475 4,028 3,804
Độ dày nệm (Rộng x dài x dày) Giá Niêm Yết
(USD/Sản phẩm)
Giá Giảm 10% khi mua nệm dưới 10,000 USD
(USD/Sản phẩm)
Giá Giảm 15% khi mua nệm từ 10,000 USD trở lên
(USD/Sản phẩm)
Độ cứng cấp độ 1: STANDARD HARD (SDH)
Twin (38x75x6 inches) 3,027 2,724 2,573
Twin XL (38x80x6 inches) 3,133 2,820 2,663
Full (53x75x6 inches) 3,767 3,390 3,202
Queen (60x80x6 inches) 4,171 3,754 3,545
King (76x80x6 inches) 5,194 4,675 4,415
California king (72x84x6 inches) 5,030 4,527 4,276
Độ cứng cấp độ 2: SPECIAL HARD (SH)
Twin (38x75x6 inches) 3,330 2,997 2,831
Twin XL (38x80x6 inches) 3,446 3,101 2,929
Full (53x75x6 inches) 4,144 3,730 3,522
Queen (60x80x6 inches) 4,588 4,129 3,900
King (76x80x6 inches) 5,713 5,142 4,856
California king (72x84x6 inches) 5,533 4,980 4,703
Độ cứng cấp độ 3: SUPER HARD (SSH)
Twin (38x75x6 inches) 3,330 2,997 2,831
Twin XL (38x80x6 inches) 3,446 3,101 2,929
Full (53x75x6 inches) 4,144 3,730 3,522
Queen (60x80x6 inches) 4,588 4,129 3,900
King (76x80x6 inches) 5,713 5,142 4,856
California king (72x84x6 inches) 5,533 4,980 4,703
Độ dày nệm (Rộng x dài x dày) Giá Niêm Yết
(USD/Sản phẩm)
Giá Giảm 10% khi mua nệm dưới 10,000 USD
(USD/Sản phẩm)
Giá Giảm 15% khi mua nệm từ 10,000 USD trở lên
(USD/Sản phẩm)
Độ cứng cấp độ 1: STANDARD HARD (SDH)
Twin (38x75x8 inches) 3,615 3,254 3,073
Twin XL (38x80x8 inches) 3,752 3,377 3,189
Full (53x75x8 inches) 4,655 4,190 3,957
Queen (60x80x8 inches) 5,154 4,639 4,381
King (76x80x8 inches) 6,408 5,767 5,447
California king (72x84x8 inches) 6,367 5,730 5,412
Độ cứng cấp độ 2: SPECIAL HARD (SH)
Twin (38x75x8 inches) 3,977 3,579 3,380
Twin XL (38x80x8 inches) 4,128 3,715 3,509
Full (53x75x8 inches) 5,120 4,608 4,352
Queen (60x80x8 inches) 5,669 5,102 4,819
King (76x80x8 inches) 7,048 6,343 5,991
California king (72x84x8 inches) 7,004 6,304 5,953
Độ cứng cấp độ 3: SUPER HARD (SSH)
Twin (38x75x8 inches) 3,977 3,579 3,380
Twin XL (38x80x8 inches) 4,128 3,715 3,509
Full (53x75x8 inches) 5,120 4,608 4,352
Queen (60x80x8 inches) 5,669 5,102 4,819
King (76x80x8 inches) 7,048 6,343 5,991
California king (72x84x8 inches) 7,004 6,304 5,953

Sản phẩm được giao miễn phí tại Hoa Kỳ

Nệm KYMDAN Special Deluxe Pillow Top
Đơn vị tính: USD/Sản phẩm
Độ dày nệm (Rộng x dài x dày) Giá Niêm Yết
(USD/Sản phẩm)
Giá Giảm 15% khi mua nệm từ 10,000 USD trở lên
(USD/Sản phẩm)
Full (53x75x8 inches) 11,618 9,875
Queen (60x80x8 inches) 14,025 11,921
King (76x80x8 inches) 17,239 14,653
California king (72x84x8 inches) 18,031 15,326
Độ dày nệm (Rộng x dài x dày) Giá Niêm Yết
(USD/Sản phẩm)
Giá Giảm 15% khi mua nệm từ 10,000 USD trở lên
(USD/Sản phẩm)
Full (53x75x10 inches ) 13,801 11,731
Queen (60x80x10 inches ) 16,441 13,975
King (76x80x10 inches ) 20,962 17,818
California king (72x84x10 inches ) 21,928 18,639

Sản phẩm được giao miễn phí tại Hoa Kỳ

GỐI NẰM KYMDAN VÀ GỐI ÔM KYMDAN
Đơn vị tính: USD/Sản phẩm
(Rộng x dài x dày) Gồm Gối + Áo gối ngoài
Giá Niêm Yết
(USD/Sản phẩm)
Giá giảm 10% khi mua gối KYMDAN
(USD/Sản phẩm)
Gối KYMDAN Pillow Iyashi (19x11x2.7 inches) 186 167
Gối KYMDAN Pillow PressureFree (18x12x4.3 inches) 233 210
Gối KYMDAN Pillow PressureFree Plus (Plus S 24x15x4.3 inches) 399 359
Gối KYMDAN Pillow PressureFree Plus (Plus SS 24x15x3.9 inches) 399 359
Gối KYMDAN Pillow PressureFree Plus (Plus SSS 24x15x3.9 inches) 399 359
Gối KYMDAN Pillow Glory (18x12x5.1-4.3-4.7 inches) 270 243
(Rộng x dài x dày) Gồm Gối + Áo gối ngoài
Giá Niêm Yết
(USD/Sản phẩm)
Giá giảm 10% khi mua gối KYMDAN
(USD/Sản phẩm)
Gối ôm KYMDAN SoftTouch Bolster Mini (25.5 inches) 285 257
Gối ôm KYMDAN SoftTouch Bolster Small (29.5 inches) 498 448
Gối ôm KYMDAN SoftTouch Bolster Medium (41.3 inches) 606 545
Gối ôm KYMDAN SoftTouch Bolster Large (43.3 inches) 788 709
Gối ôm KYMDAN SoftTouch Bolster Extra large (51.1 inches) 1,587 1,428

Xin chân thành cám ơn Quý khách đã quan tâm đến sản phẩm KYMDAN