Quý Khách không có sản phẩm nào trong giỏ hàng
Bảng giá các sản phẩm
nệm và gối kymdan
Từ 08 tháng 01, 2019 đến 04 tháng 02, 2019
Nệm KYMDAN Deluxe
Đơn vị tính: USD/Sản phẩm
Độ dày nệm (Rộng x dài x dày) Giá Niêm Yết
(USD/Sản phẩm)
Giá Giảm 30% khi mua nệm dưới 10,000 USD
(USD/Sản phẩm)
Giá Giảm 35% khi mua nệm từ 10,000 USD trở lên
(USD/Sản phẩm)
Độ cứng cấp độ 1: STANDARD HARD (SDH)
Twin (38x75x4 inches) 2,547 1,783 1,656
Twin XL (38x80x4 inches) 2,631 1,842 1,710
Full (53x75x4 inches) 3,084 2,159 2,005
Queen (60x80x4 inches) 3,382 2,367 2,198
King (76x80x4 inches) 4,129 2,890 2,684
California king (72x84x4 inches) 4,068 2,848 2,644
Độ cứng cấp độ 2: SPECIAL HARD (SH)
Twin (38x75x4 inches) 2,801 1,961 1,821
Twin XL (38x80x4 inches) 2,894 2,026 1,881
Full (53x75x4 inches) 3,392 2,374 2,205
Queen (60x80x4 inches) 3,721 2,605 2,419
King (76x80x4 inches) 4,542 3,179 2,952
California king (72x84x4 inches) 4,475 3,133 2,909
Độ cứng cấp độ 3: SUPER HARD (SSH)
Twin (38x75x4 inches) 2,801 1,961 1,821
Twin XL (38x80x4 inches) 2,894 2,026 1,881
Full (53x75x4 inches) 3,392 2,374 2,205
Queen (60x80x4 inches) 3,721 2,605 2,419
King (76x80x4 inches) 4,542 3,179 2,952
California king (72x84x4 inches) 4,475 3,133 2,909
Độ dày nệm (Rộng x dài x dày) Giá Niêm Yết
(USD/Sản phẩm)
Giá Giảm 30% khi mua nệm dưới 10,000 USD
(USD/Sản phẩm)
Giá Giảm 35% khi mua nệm từ 10,000 USD trở lên
(USD/Sản phẩm)
Độ cứng cấp độ 1: STANDARD HARD (SDH)
Twin (38x75x6 inches) 3,027 2,119 1,968
Twin XL (38x80x6 inches) 3,133 2,193 2,036
Full (53x75x6 inches) 3,767 2,637 2,449
Queen (60x80x6 inches) 4,171 2,920 2,711
King (76x80x6 inches) 5,194 3,636 3,376
California king (72x84x6 inches) 5,030 3,521 3,270
Độ cứng cấp độ 2: SPECIAL HARD (SH)
Twin (38x75x6 inches) 3,330 2,331 2,165
Twin XL (38x80x6 inches) 3,446 2,412 2,240
Full (53x75x6 inches) 4,144 2,901 2,694
Queen (60x80x6 inches) 4,588 3,212 2,982
King (76x80x6 inches) 5,713 3,999 3,713
California king (72x84x6 inches) 5,533 3,873 3,596
Độ cứng cấp độ 3: SUPER HARD (SSH)
Twin (38x75x6 inches) 3,330 2,331 2,165
Twin XL (38x80x6 inches) 3,446 2,412 2,240
Full (53x75x6 inches) 4,144 2,901 2,694
Queen (60x80x6 inches) 4,588 3,212 2,982
King (76x80x6 inches) 5,713 3,999 3,713
California king (72x84x6 inches) 5,533 3,873 3,596
Độ dày nệm (Rộng x dài x dày) Giá Niêm Yết
(USD/Sản phẩm)
Giá Giảm 30% khi mua nệm dưới 10,000 USD
(USD/Sản phẩm)
Giá Giảm 35% khi mua nệm từ 10,000 USD trở lên
(USD/Sản phẩm)
Độ cứng cấp độ 1: STANDARD HARD (SDH)
Twin (38x75x8 inches) 3,615 2,531 2,350
Twin XL (38x80x8 inches) 3,752 2,626 2,439
Full (53x75x8 inches) 4,655 3,259 3,026
Queen (60x80x8 inches) 5,154 3,608 3,350
King (76x80x8 inches) 6,408 4,486 4,165
California king (72x84x8 inches) 6,367 4,457 4,139
Độ cứng cấp độ 2: SPECIAL HARD (SH)
Twin (38x75x8 inches) 3,977 2,784 2,585
Twin XL (38x80x8 inches) 4,128 2,890 2,683
Full (53x75x8 inches) 5,120 3,584 3,328
Queen (60x80x8 inches) 5,669 3,968 3,685
King (76x80x8 inches) 7,048 4,934 4,581
California king (72x84x8 inches) 7,004 4,903 4,553
Độ cứng cấp độ 3: SUPER HARD (SSH)
Twin (38x75x8 inches) 3,977 2,784 2,585
Twin XL (38x80x8 inches) 4,128 2,890 2,683
Full (53x75x8 inches) 5,120 3,584 3,328
Queen (60x80x8 inches) 5,669 3,968 3,685
King (76x80x8 inches) 7,048 4,934 4,581
California king (72x84x8 inches) 7,004 4,903 4,553

Sản phẩm được giao miễn phí tại Hoa Kỳ

Nệm KYMDAN Special Deluxe Pillow Top
Đơn vị tính: USD/Sản phẩm
Độ dày nệm (Rộng x dài x dày) Giá Niêm Yết
(USD/Sản phẩm)
Giá Giảm 35% khi mua nệm từ 10,000 USD trở lên
(USD/Sản phẩm)
Full (53x75x8 inches) 11,618 7,552
Queen (60x80x8 inches) 14,025 9,116
King (76x80x8 inches) 17,239 11,205
California king (72x84x8 inches) 18,031 11,720
Độ dày nệm (Rộng x dài x dày) Giá Niêm Yết
(USD/Sản phẩm)
Giá Giảm 35% khi mua nệm từ 10,000 USD trở lên
(USD/Sản phẩm)
Full (53x75x10 inches ) 13,801 8,971
Queen (60x80x10 inches ) 16,441 10,687
King (76x80x10 inches ) 20,962 13,625
California king (72x84x10 inches ) 21,928 14,253

Sản phẩm được giao miễn phí tại Hoa Kỳ

GỐI NẰM KYMDAN VÀ GỐI ÔM KYMDAN
Đơn vị tính: USD/Sản phẩm
(Rộng x dài x dày) Gồm Gối + Áo gối ngoài
Giá Niêm Yết
(USD/Sản phẩm)
Giá giảm 20% khi mua gối KYMDAN
(USD/Sản phẩm)
Gối KYMDAN Pillow Iyashi (19x11x2.7 inches) 186 149
Gối KYMDAN Pillow PressureFree (18x12x4.3 inches) 233 186
Gối KYMDAN Pillow PressureFree Plus (Plus S 24x15x4.3 inches) 399 319
Gối KYMDAN Pillow PressureFree Plus (Plus SS 24x15x3.9 inches) 399 319
Gối KYMDAN Pillow PressureFree Plus (Plus SSS 24x15x3.9 inches) 399 319
(Rộng x dài x dày) Gồm Gối + Áo gối ngoài
Giá Niêm Yết
(USD/Sản phẩm)
Giá giảm 20% khi mua gối KYMDAN
(USD/Sản phẩm)
Gối ôm KYMDAN SoftTouch Bolster Mini (25.5 inches) 285 228
Gối ôm KYMDAN SoftTouch Bolster Small (29.5 inches) 498 398
Gối ôm KYMDAN SoftTouch Bolster Medium (41.3 inches) 606 485
Gối ôm KYMDAN SoftTouch Bolster Large (43.3 inches) 788 630
Gối ôm KYMDAN SoftTouch Bolster Extra large (51.1 inches) 1,587 1,270

Xin chân thành cám ơn Quý khách đã quan tâm đến sản phẩm KYMDAN