Quý Khách không có sản phẩm nào trong giỏ hàng
Bảng giá các sản phẩm
nệm và gối kymdan
Từ 01 tháng 10, 2018 đến 11 tháng 11, 2018
Nệm KYMDAN Deluxe
Đơn vị tính: USD/Sản phẩm
Độ dày nệm (Rộng x dài x dày) Giá Niêm Yết
(USD/Sản phẩm)
Giá Giảm 15% khi mua nệm dưới 10,000 USD
(USD/Sản phẩm)
Giá Giảm 20% khi mua nệm từ 10,000 USD trở lên
(USD/Sản phẩm)
Độ cứng cấp độ 1: STANDARD HARD (SDH)
Twin (38x75x4 inches) 2,547 2,165 2,038
Twin XL (38x80x4 inches) 2,631 2,236 2,105
Full (53x75x4 inches) 3,084 2,621 2,467
Queen (60x80x4 inches) 3,382 2,875 2,706
King (76x80x4 inches) 4,129 3,510 3,303
California king (72x84x4 inches) 4,068 3,458 3,254
Độ cứng cấp độ 2: SPECIAL HARD (SH)
Twin (38x75x4 inches) 2,801 2,381 2,241
Twin XL (38x80x4 inches) 2,894 2,460 2,315
Full (53x75x4 inches) 3,392 2,883 2,714
Queen (60x80x4 inches) 3,721 3,163 2,977
King (76x80x4 inches) 4,542 3,861 3,634
California king (72x84x4 inches) 4,475 3,804 3,580
Độ cứng cấp độ 3: SUPER HARD (SSH)
Twin (38x75x4 inches) 2,801 2,381 2,241
Twin XL (38x80x4 inches) 2,894 2,460 2,315
Full (53x75x4 inches) 3,392 2,883 2,714
Queen (60x80x4 inches) 3,721 3,163 2,977
King (76x80x4 inches) 4,542 3,861 3,634
California king (72x84x4 inches) 4,475 3,804 3,580
Độ dày nệm (Rộng x dài x dày) Giá Niêm Yết
(USD/Sản phẩm)
Giá Giảm 15% khi mua nệm dưới 10,000 USD
(USD/Sản phẩm)
Giá Giảm 20% khi mua nệm từ 10,000 USD trở lên
(USD/Sản phẩm)
Độ cứng cấp độ 1: STANDARD HARD (SDH)
Twin (38x75x6 inches) 3,027 2,573 2,422
Twin XL (38x80x6 inches) 3,133 2,663 2,506
Full (53x75x6 inches) 3,767 3,202 3,014
Queen (60x80x6 inches) 4,171 3,545 3,337
King (76x80x6 inches) 5,194 4,415 4,155
California king (72x84x6 inches) 5,030 4,276 4,024
Độ cứng cấp độ 2: SPECIAL HARD (SH)
Twin (38x75x6 inches) 3,330 2,831 2,664
Twin XL (38x80x6 inches) 3,446 2,929 2,757
Full (53x75x6 inches) 4,144 3,522 3,315
Queen (60x80x6 inches) 4,588 3,900 3,670
King (76x80x6 inches) 5,713 4,856 4,570
California king (72x84x6 inches) 5,533 4,703 4,426
Độ cứng cấp độ 3: SUPER HARD (SSH)
Twin (38x75x6 inches) 3,330 2,831 2,664
Twin XL (38x80x6 inches) 3,446 2,929 2,757
Full (53x75x6 inches) 4,144 3,522 3,315
Queen (60x80x6 inches) 4,588 3,900 3,670
King (76x80x6 inches) 5,713 4,856 4,570
California king (72x84x6 inches) 5,533 4,703 4,426
Độ dày nệm (Rộng x dài x dày) Giá Niêm Yết
(USD/Sản phẩm)
Giá Giảm 15% khi mua nệm dưới 10,000 USD
(USD/Sản phẩm)
Giá Giảm 20% khi mua nệm từ 10,000 USD trở lên
(USD/Sản phẩm)
Độ cứng cấp độ 1: STANDARD HARD (SDH)
Twin (38x75x8 inches) 3,615 3,073 2,892
Twin XL (38x80x8 inches) 3,752 3,189 3,002
Full (53x75x8 inches) 4,655 3,957 3,724
Queen (60x80x8 inches) 5,154 4,381 4,123
King (76x80x8 inches) 6,408 5,447 5,126
California king (72x84x8 inches) 6,367 5,412 5,094
Độ cứng cấp độ 2: SPECIAL HARD (SH)
Twin (38x75x8 inches) 3,977 3,380 3,182
Twin XL (38x80x8 inches) 4,128 3,509 3,302
Full (53x75x8 inches) 5,120 4,352 4,096
Queen (60x80x8 inches) 5,669 4,819 4,535
King (76x80x8 inches) 7,048 5,991 5,638
California king (72x84x8 inches) 7,004 5,953 5,603
Độ cứng cấp độ 3: SUPER HARD (SSH)
Twin (38x75x8 inches) 3,977 3,380 3,182
Twin XL (38x80x8 inches) 4,128 3,509 3,302
Full (53x75x8 inches) 5,120 4,352 4,096
Queen (60x80x8 inches) 5,669 4,819 4,535
King (76x80x8 inches) 7,048 5,991 5,638
California king (72x84x8 inches) 7,004 5,953 5,603

Sản phẩm được giao miễn phí tại Hoa Kỳ

Nệm KYMDAN Special Deluxe Pillow Top
Đơn vị tính: USD/Sản phẩm
Độ dày nệm (Rộng x dài x dày) Giá Niêm Yết
(USD/Sản phẩm)
Giá Giảm 20% khi mua nệm từ 10,000 USD trở lên
(USD/Sản phẩm)
Full (53x75x8 inches) 11,618 9,294
Queen (60x80x8 inches) 14,025 11,220
King (76x80x8 inches) 17,239 13,791
California king (72x84x8 inches) 18,031 14,425
Độ dày nệm (Rộng x dài x dày) Giá Niêm Yết
(USD/Sản phẩm)
Giá Giảm 20% khi mua nệm từ 10,000 USD trở lên
(USD/Sản phẩm)
Full (53x75x10 inches ) 13,801 11,041
Queen (60x80x10 inches ) 16,441 13,153
King (76x80x10 inches ) 20,962 16,770
California king (72x84x10 inches ) 21,928 17,542

Sản phẩm được giao miễn phí tại Hoa Kỳ

GỐI NẰM KYMDAN VÀ GỐI ÔM KYMDAN
Đơn vị tính: USD/Sản phẩm
(Rộng x dài x dày) Gồm Gối + Áo gối ngoài
Giá Niêm Yết
(USD/Sản phẩm)
Giá giảm 10% khi mua gối KYMDAN
(USD/Sản phẩm)
Gối KYMDAN Pillow Iyashi (19x11x2.7 inches) 186 167
Gối KYMDAN Pillow PressureFree (18x12x4.3 inches) 233 210
Gối KYMDAN Pillow PressureFree Plus (Plus S 24x15x4.3 inches) 399 359
Gối KYMDAN Pillow PressureFree Plus (Plus SS 24x15x3.9 inches) 399 359
Gối KYMDAN Pillow PressureFree Plus (Plus SSS 24x15x3.9 inches) 399 359
(Rộng x dài x dày) Gồm Gối + Áo gối ngoài
Giá Niêm Yết
(USD/Sản phẩm)
Giá giảm 10% khi mua gối KYMDAN
(USD/Sản phẩm)
Gối ôm KYMDAN SoftTouch Bolster Mini (25.5 inches) 285 257
Gối ôm KYMDAN SoftTouch Bolster Small (29.5 inches) 498 448
Gối ôm KYMDAN SoftTouch Bolster Medium (41.3 inches) 606 545
Gối ôm KYMDAN SoftTouch Bolster Large (43.3 inches) 788 709
Gối ôm KYMDAN SoftTouch Bolster Extra large (51.1 inches) 1,587 1,428

Xin chân thành cám ơn Quý khách đã quan tâm đến sản phẩm KYMDAN