Quý Khách không có sản phẩm nào trong giỏ hàng
Bảng giá các sản phẩm
nệm và gối kymdan
Từ 01 tháng 03, 2023 đến 31 tháng 05, 2023
Nệm Kymdan Deluxe
Đơn vị tính: USD/Sản phẩm
Độ dày nệm (Rộng x dài x dày) Giá Bán Lẻ
(USD/Sản phẩm)
Tỷ trọng (density) foam cấp độ 1 (SDH): Khối lượng riêng vật liệu foam 10.9 - 12.5 lb/ft³
Twin (38x75x4 inches) 2,547
Twin XL (38x80x4 inches) 2,631
Full (53x75x4 inches) 3,084
Queen (60x80 inches) 3,382
King (76x80x4 inches) 4,129
California king (72x84x4 inches) 4,068
Tỷ trọng (density) foam cấp độ 2 (SH): Khối lượng riêng vật liệu foam 11.2 - 13.1 lb/ft³
Twin (38x75x4 inches) 2,801
Twin XL (38x80x4 inches) 2,894
Full (53x75x4 inches) 3,392
Queen (60x80x4 inches) 3,721
King (76x80x4 inches) 4,542
California king (72x84x4 inches) 4,475
Tỷ trọng (density) foam cấp độ 3 (SSH): Khối lượng riêng vật liệu foam 11.9 - 13.7 lb/ft³
Twin (38x75x4 inches) 2,801
Twin XL (38x80x4 inches) 2,894
Full (53x75x4 inches) 3,392
Queen (60x80x4 inches) 3,721
King (76x80x4 inches) 4,542
California king (72x84x4 inches) 4,475
Độ dày nệm (Rộng x dài x dày) Giá Bán Lẻ
(USD/Sản phẩm)
Tỷ trọng (density) foam cấp độ 1 (SDH): Khối lượng riêng vật liệu foam 10.9 - 12.5 lb/ft³
Twin (38x75x6 inches) 3,027
Twin XL (38x80x6 inches) 3,133
Full (53x75x6 inches) 3,767
Queen (60x80x6 inches) 4,171
King (76x80x6 inches) 5,194
California king (72x84x6 inches) 5,030
Tỷ trọng (density) foam cấp độ 2 (SH): Khối lượng riêng vật liệu foam 11.2 - 13.1 lb/ft³
Twin (38x75x6 inches) 3,330
Twin XL (38x80x6 inches) 3,446
Full (53x75x6 inches) 4,144
Queen (60x80x6 inches) 4,588
King (76x80x6 inches) 5,713
California king (72x84x6 inches) 5,533
Tỷ trọng (density) foam cấp độ 3 (SSH): Khối lượng riêng vật liệu foam 11.9 - 13.7 lb/ft³
Twin (38x75x6 inches) 3,330
Twin XL (38x80x6 inches) 3,446
Full (53x75x6 inches) 4,144
Queen (60x80x6 inches) 4,588
King (76x80x6 inches) 5,713
California king (72x84x6 inches) 5,533
Độ dày nệm (Rộng x dài x dày) Giá Bán Lẻ
(USD/Sản phẩm)
Tỷ trọng (density) foam cấp độ 1 (SDH): Khối lượng riêng vật liệu foam 10.9 - 12.5 lb/ft³
Twin (38x75x8 inches) 3,615
Twin XL (38x80x8 inches) 3,752
Full (53x75x8 inches) 4,655
Queen (60x80x8 inches) 5,154
King (76x80x8 inches) 6,408
California king (72x84x8 inches) 6,367
Tỷ trọng (density) foam cấp độ 2 (SH): Khối lượng riêng vật liệu foam 11.2 - 13.1 lb/ft³
Twin (38x75x8 inches) 3,977
Twin XL (38x80x8 inches) 4,128
Full (53x75x8 inches) 5,120
Queen (60x80x8 inches) 5,669
King (76x80x8 inches) 7,048
California king (72x84x8 inches) 7,004
Tỷ trọng (density) foam cấp độ 3 (SSH): Khối lượng riêng vật liệu foam 11.9 - 13.7 lb/ft³
Twin (38x75x8 inches) 3,977
Twin XL (38x80x8 inches) 4,128
Full (53x75x8 inches) 5,120
Queen (60x80x8 inches) 5,669
King (76x80x8 inches) 7,048
California king (72x84x8 inches) 7,004

Sản phẩm được giao miễn phí tại Hoa Kỳ

Nệm Kymdan Special Deluxe Pillow Top
Đơn vị tính: USD/Sản phẩm
Độ dày nệm (Rộng x dài x dày) Giá Bán Lẻ
(USD/Sản phẩm)
Full (53x75x8 inches) 11,618
Queen (60x80x8 inches) 14,025
King (76x80x8 inches) 17,239
California king (72x84x8 inches) 18,031
Độ dày nệm (Rộng x dài x dày) Giá Bán Lẻ
(USD/Sản phẩm)
Full (53x75x10 inches ) 13,801
Queen (60x80x10 inches ) 16,441
King (76x80x10 inches ) 20,962
California king (72x84x10 inches ) 21,928

Sản phẩm được giao miễn phí tại Hoa Kỳ

GỐI NẰM KYMDAN VÀ GỐI ÔM KYMDAN
Đơn vị tính: USD/Sản phẩm
(Rộng x dài x dày) Gồm gối + Vỏ bọc gối Coolflex + Vỏ bọc gối Classic
Giá Bán Lẻ
(USD/Sản phẩm)
Giá giảm 25% khi mua gối Kymdan
(USD/Sản phẩm)
Gối Kymdan Pillow IYASHI (19" x 11" x 2.7") 217 163
Gối Kymdan Pillow PressureFree (18x12x4.3 inches) 233 175
Gối Kymdan Pillow PressureFree Plus (Plus S 24x15x3.9 inches) 472 354
Gối Kymdan Pillow PressureFree Plus (Plus SS 24x15x3.9 inches) 472 354
Gối Kymdan Pillow PressureFree Plus (Plus SSS 24x15x3.9 inches) 472 354
Gối Kymdan Pillow PressureFree Air (24" x 15" x 3.1") 340 255
Gối Kymdan Pillow Glory Air (24" x 15" x 3.3" -2.2" x 3.1") 329 247
(Dài x rộng) Gồm gối + Vỏ bọc gối Coolflex + Vỏ bọc gối Classic
Giá Bán Lẻ
(USD/Sản phẩm)
Giá giảm 25% khi mua gối Kymdan
(USD/Sản phẩm)
Gối ôm Kymdan SoftTouch Mini (D 65 x R 14 cm) 285 214
Gối ôm Kymdan SoftTouch Small (D 65 x R 20 cm) 498 374
Gối ôm Kymdan SoftTouch Medium (D 105 x R 20,5 cm) 606 455
Gối ôm Kymdan SoftTouch Large (D 110 x R 22 cm) 788 591

Xin chân thành cám ơn Quý khách đã quan tâm đến sản phẩm Kymdan