Quý Khách không có sản phẩm nào trong giỏ hàng
Bảng giá các sản phẩm
nệm và gối kymdan
Từ 01 tháng 08, 2020 đến 30 tháng 09, 2020
Nệm KYMDAN Deluxe
Đơn vị tính: USD/Sản phẩm
Độ dày nệm (Rộng x dài x dày) Giá Bán Lẻ
(USD/Sản phẩm)
Giá giảm 30%
(USD/Sản phẩm)
Giá Giảm 35%
(USD/Sản phẩm)
Giá Giảm 40%
(USD/Sản phẩm)
Tỷ trọng (density) foam cấp độ 1 (SDH): Khối lượng riêng vật liệu foam 10.9 - 12.5 lb/ft³
Twin (38x75x4 inches) 2,547 1,783 1,656 1,528
Twin XL (38x80x4 inches) 2,631 1,842 1,710 1,579
Full (53x75x4 inches) 3,084 2,159 2,005 1,850
Queen (60x80 inches) 3,382 2,367 2,198 2,029
King (76x80x4 inches) 4,129 2,890 2,684 2,477
California king (72x84x4 inches) 4,068 2,848 2,644 2,441
Tỷ trọng (density) foam cấp độ 2 (SH): Khối lượng riêng vật liệu foam 11.2 - 13.1 lb/ft³
Twin (38x75x4 inches) 2,801 1,961 1,821 1,681
Twin XL (38x80x4 inches) 2,894 2,026 1,881 1,736
Full (53x75x4 inches) 3,392 2,374 2,205 2,035
Queen (60x80x4 inches) 3,721 2,605 2,419 2,233
King (76x80x4 inches) 4,542 3,179 2,952 2,725
California king (72x84x4 inches) 4,475 3,133 2,909 2,685
Tỷ trọng (density) foam cấp độ 3 (SSH): Khối lượng riêng vật liệu foam 11.9 - 13.7 lb/ft³
Twin (38x75x4 inches) 2,801 1,961 1,821 1,681
Twin XL (38x80x4 inches) 2,894 2,026 1,881 1,736
Full (53x75x4 inches) 3,392 2,374 2,205 2,035
Queen (60x80x4 inches) 3,721 2,605 2,419 2,233
King (76x80x4 inches) 4,542 3,179 2,952 2,725
California king (72x84x4 inches) 4,475 3,133 2,909 2,685
Độ dày nệm (Rộng x dài x dày) Giá Bán Lẻ
(USD/Sản phẩm)
Giá giảm 30%
(USD/Sản phẩm)
Giá Giảm 35%
(USD/Sản phẩm)
Giá Giảm 40%
(USD/Sản phẩm)
Tỷ trọng (density) foam cấp độ 1 (SDH): Khối lượng riêng vật liệu foam 10.9 - 12.5 lb/ft³
Twin (38x75x6 inches) 3,027 2,119 1,968 1,816
Twin XL (38x80x6 inches) 3,133 2,193 2,036 1,880
Full (53x75x6 inches) 3,767 2,637 2,449 2,260
Queen (60x80x6 inches) 4,171 2,920 2,711 2,503
King (76x80x6 inches) 5,194 3,636 3,376 3,116
California king (72x84x6 inches) 5,030 3,521 3,270 3,018
Tỷ trọng (density) foam cấp độ 2 (SH): Khối lượng riêng vật liệu foam 11.2 - 13.1 lb/ft³
Twin (38x75x6 inches) 3,330 2,331 2,165 1,998
Twin XL (38x80x6 inches) 3,446 2,412 2,240 2,068
Full (53x75x6 inches) 4,144 2,901 2,694 2,486
Queen (60x80x6 inches) 4,588 3,212 2,982 2,753
King (76x80x6 inches) 5,713 3,999 3,713 3,428
California king (72x84x6 inches) 5,533 3,873 3,596 3,320
Tỷ trọng (density) foam cấp độ 3 (SSH): Khối lượng riêng vật liệu foam 11.9 - 13.7 lb/ft³
Twin (38x75x6 inches) 3,330 2,331 2,165 1,998
Twin XL (38x80x6 inches) 3,446 2,412 2,240 2,068
Full (53x75x6 inches) 4,144 2,901 2,694 2,486
Queen (60x80x6 inches) 4,588 3,212 2,982 2,753
King (76x80x6 inches) 5,713 3,999 3,713 3,428
California king (72x84x6 inches) 5,533 3,873 3,596 3,320
Độ dày nệm (Rộng x dài x dày) Giá Bán Lẻ
(USD/Sản phẩm)
Giá giảm 30%
(USD/Sản phẩm)
Giá Giảm 35%
(USD/Sản phẩm)
Giá Giảm 40%
(USD/Sản phẩm)
Tỷ trọng (density) foam cấp độ 1 (SDH): Khối lượng riêng vật liệu foam 10.9 - 12.5 lb/ft³
Twin (38x75x8 inches) 3,615 2,531 2,350 2,169
Twin XL (38x80x8 inches) 3,752 2,626 2,439 2,251
Full (53x75x8 inches) 4,655 3,259 3,026 2,793
Queen (60x80x8 inches) 5,154 3,608 3,350 3,092
King (76x80x8 inches) 6,408 4,486 4,165 3,845
California king (72x84x8 inches) 6,367 4,457 4,139 3,820
Tỷ trọng (density) foam cấp độ 2 (SH): Khối lượng riêng vật liệu foam 11.2 - 13.1 lb/ft³
Twin (38x75x8 inches) 3,977 2,784 2,585 2,386
Twin XL (38x80x8 inches) 4,128 2,890 2,683 2,477
Full (53x75x8 inches) 5,120 3,584 3,328 3,072
Queen (60x80x8 inches) 5,669 3,968 3,685 3,401
King (76x80x8 inches) 7,048 4,934 4,581 4,229
California king (72x84x8 inches) 7,004 4,903 4,553 4,202
Tỷ trọng (density) foam cấp độ 3 (SSH): Khối lượng riêng vật liệu foam 11.9 - 13.7 lb/ft³
Twin (38x75x8 inches) 3,977 2,784 2,585 2,386
Twin XL (38x80x8 inches) 4,128 2,890 2,683 2,477
Full (53x75x8 inches) 5,120 3,584 3,328 3,072
Queen (60x80x8 inches) 5,669 3,968 3,685 3,401
King (76x80x8 inches) 7,048 4,934 4,581 4,229
California king (72x84x8 inches) 7,004 4,903 4,553 4,202

Sản phẩm được giao miễn phí tại Hoa Kỳ

Nệm KYMDAN Special Deluxe Pillow Top
Đơn vị tính: USD/Sản phẩm
Độ dày nệm (Rộng x dài x dày) Giá Bán Lẻ
(USD/Sản phẩm)
Giá giảm 30%
(USD/Sản phẩm)
Full (53x75x8 inches) 11,618 8,133
Queen (60x80x8 inches) 14,025 9,818
King (76x80x8 inches) 17,239 12,067
California king (72x84x8 inches) 18,031 12,622
Độ dày nệm (Rộng x dài x dày) Giá Bán Lẻ
(USD/Sản phẩm)
Giá giảm 30%
(USD/Sản phẩm)
Full (53x75x10 inches ) 13,801 9,661
Queen (60x80x10 inches ) 16,441 11,509
King (76x80x10 inches ) 20,962 14,673
California king (72x84x10 inches ) 21,928 15,350

Sản phẩm được giao miễn phí tại Hoa Kỳ

GỐI NẰM KYMDAN VÀ GỐI ÔM KYMDAN
Đơn vị tính: USD/Sản phẩm
(Rộng x dài x dày) Gồm Gối + Áo gối ngoài
Giá Bán Lẻ
(USD/Sản phẩm)
Giá giảm 40% khi mua gối KYMDAN
(USD/Sản phẩm)
Gối KYMDAN Pillow IYASHI (19x11x2.7 inches) 186 112
Gối KYMDAN Pillow PressureFree (18x12x4.3 inches) 233 140
Gối KYMDAN Pillow PressureFree Plus (Plus S 24x15x3.9 inches) 399 239
Gối KYMDAN Pillow PressureFree Plus (Plus SS 24x15x3.9 inches) 399 239
Gối KYMDAN Pillow PressureFree Plus (Plus SSS 24x15x3.9 inches) 399 239
Gối KYMDAN Pillow PressureFree Air (24 x 15 x 3.3 inches) 286 172
Gối KYMDAN Pillow Glory Air (24 x 15 x 3.3-2.2-3.1 inches) 286 172
(chiều dài) Gồm Gối + Áo gối ngoài
Giá Bán Lẻ
(USD/Sản phẩm)
Giá giảm 40% khi mua gối KYMDAN
(USD/Sản phẩm)
Gối ôm KYMDAN SoftTouch Mini size (25.5 inches) 285 171
Gối ôm KYMDAN SoftTouch Small size (29.5 inches) 498 299
Gối ôm KYMDAN SoftTouch Medium size (41.3 inches) 606 364
Gối ôm KYMDAN SoftTouch Large size (43.3 inches) 788 473
Gối ôm KYMDAN SoftTouch Extra large size (51.1 inches) 1,587 952

Xin chân thành cám ơn Quý khách đã quan tâm đến sản phẩm KYMDAN